HCM: (+84) 915 210 869
Hanoi: (+84) 916 962 669

Tin tức

Ngành cơ khí: Từng bước làm chủ công nghệ

Posted on

Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, tiếp thu và chuyển giao công nghệ, ngành cơ khí đã đạt được những thành quả đáng kể góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiều thành tựu trong nghiên cứu ứng dụng Đánh giá về những điểm […]

Xem thêm

Tin gần đây